دانلود بازی اتلتیک بیلبائو بارسلونا هفته دوم لالیگا

دانلود بازی اتلتیک بیلبائو بارسلونا هفته دوم لالیگا

دانلود بازی اتلتیکو بیلبائو بارسلونا هفته دوم لالیگا

دانلود بازی اتلتیکو بیلبائو بارسلونا هفته دوم لالیگا

گزارش به زبان انگلیسی

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

پاسخ ترک