دانلود بازی البانی اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی البانی اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی البانی اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

channel: Sportsnet 360 HD
language: english
format: 720p mkv
bitrate: 4500kbps
size: 3,8 GB


دانلود بازی البانی اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018
دانلود بازی البانی اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018


World Cup 2018 Qualifiers – Macedonia vs. Italy – 09/10/2016

دانلود بازی البانی اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

ضبط شده از شبکه: اسپرتس نت
زبان : انگلیسی
فرمت : 720p ts
بیت ریت : 4500kbps
سایز : 3.80 GB

نیمه اول

Download-p1

نیمه دوم

Download-p2

پاسخ ترک