دانلود بازی ایتالیا اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی ایتالیا اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی ایتالیا اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی ایتالیا اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018
دانلود بازی ایتالیا اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

channel: itv4 HD
language: english
format: 720p ts
bitrate: 3000kbps

size: 2,5 GB

World Cup 2018 Qualifiers – Italy vs Spain

دانلود بازی ایتالیا اسپانیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

ضبط شده از شبکه: itv4 HD
زبان : انگلیسی
فرمت : 720p ts
بیت ریت : 3000kbps
سایز : 2,5 GB

نیمه اول

Download-p1

نیمه دوم

Download-p2

پاسخ ترک