دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

channel: Sky Sports 1 HD
language: english
format: 720p mkv
bitrate: 2500kbps
size: 2,2 GB

دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018
دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

World Cup 2018 Qualifiers – Germany vs Northern Ireland – 11/10/2016

دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

ضبط شده از شبکه: اسکای اسپرتس 1
زبان : انگلیسی
فرمت : 720p ts
بیت ریت : 2500kbps
سایز : 2.20 GB

نیمه اول

Download-p1

نیمه دوم

Download-p2

 

پاسخ ترک