دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

0
40
دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

channel: Sky Sports 1 HD
language: english
format: 720p mkv
bitrate: 2500kbps
size: 2,2 GB

دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018
دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

World Cup 2018 Qualifiers – Germany vs Northern Ireland – 11/10/2016

دانلود بازی ایرلند شمالی المان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

ضبط شده از شبکه: اسکای اسپرتس 1
زبان : انگلیسی
فرمت : 720p ts
بیت ریت : 2500kbps
سایز : 2.20 GB

نیمه اول

Download-p1

نیمه دوم

Download-p2

 

پاسخ ترک