دانلود بازی بارسلونا رئال بتیس هفته اول لالیگا

دانلود بازی بارسلونا رئال بتیس هفته اول لالیگا

دانلود بازی بارسلونا رئال بتیس هفته اول لالیگا

دانلود بازی بارسلونا رئال بتیس هفته اول لالیگا

ضبط شده از شبکه Sky Sports HD

گزارش به زبان انگلیسی

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

پاسخ ترک