دانلود بازی بایرن مونیخ کلن هفته ششم بوندسلیگا 10.7.95

دانلود بازی بایرن مونیخ کلن هفته ششم بوندسلیگا 10.7.95

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%84%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d9%88

دانلود بازی بایرن مونیخ کلن هفته ششم بوندسلیگا 10.7.95

کیفیت 1080p

گزارش به زبان المانی

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

پاسخ ترک