دانلود بازی دورتموند ماینز هفته اول بوندسلیگا

دانلود بازی دورتموند ماینز هفته اول بوندسلیگا

دانلود بازی دورتموند ماینز هفته اول بوندسلیگا

دانلود بازی دورتموند ماینز هفته اول بوندسلیگا

کیفیت 720p

گزارش به زبان المانی

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

پاسخ ترک