دانلود بازی دوستانه ویکتوری ملبورن یوونتوس

دانلود بازی دوستان ویکتوری ملبورن یوونتوس

دانلود بازی دوستان ویکتوری ملبورن یوونتوس

Melbourne Victory vs. Juventus

ضبط شده از شبکه Sky Sports 1 HD

گزارش به زبان انگلیسی

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

پاسخ ترک