دانلود بازی سوپر کاپ المان 2016-2017

دانلود بازی سوپر کاپ المان 2016-2017

دانلود بازی سوپر کاپ المان 2016-2017

دانلود بازی سوپر کاپ المان دروتموند بایرن مونیخ

دانلود بازی سوپر کاپ المان 2016-2017

کیفیت 720p

گزارش به زبان انگلیسی

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

مراسم اهدای جام

Download

پاسخ ترک