دانلود بازی فرانسه بلغارستان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی فرانسه بلغارستان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی فرانسه بلغارستان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

Channel : Sky Sports UK 4HD
Resolution : 1280×720
Bitrate : 4200 Kbps
Format : TS
Size : 3.35 GB
Language :English

دانلود بازی فرانسه بلغارستان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018
دانلود بازی فرانسه بلغارستان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018


World Cup 2018 Qualifiers – France vs. Bulgaria – 07/10/2016

دانلود بازی فرانسه بلغارستان مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

ضبط شده از شبکه: اسکای اسپرتس 4
زبان : انگلیسی
فرمت : 720p ts
بیت ریت : 4200kbps
سایز : 3.35 GB

نیمه اول

Download-p1

نیمه دوم

Download-p2

پاسخ ترک