دانلود بازی مقدونیه ایتالیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی مقدونیه ایتالیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

دانلود بازی مقدونیه ایتالیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

channel: Sky Sports 5 HD
language: english
format: 720p mkv
bitrate: 2500kbps
size: 2,3 GB

دانلود بازی مقدونیه ایتالیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018
دانلود بازی مقدونیه ایتالیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018World Cup 2018 Qualifiers – Macedonia vs. Italy – 09/10/2016

دانلود بازی مقدونیه ایتالیا مرحله مقدماتی جام جهانی 2018

ضبط شده از شبکه: اسکای اسپترس 4
زبان : انگلیسی
فرمت : 720p ts
بیت ریت : 2500kbps
سایز : 2.30 GB

نیمه اول

Download-p1

نیمه دوم

Download-p2

پاسخ ترک