دانلود بازی پالرمو یوونتوس هفته ششم سری آ

دانلود بازی پالرمو یوونتوس هفته ششم سری آ

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85%d9%88-%db%8c%d9%88%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b3%d8%b1

دانلود بازی پالرمو یوونتوس هفته ششم سری آ

کیفیت 720p

گزارش به زبان ایتالیایی

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

1 نظر

پاسخ ترک