دانلود فینال کوپا امریکا 2016

دانلود فینال کوپا امریکا 2016

دانلود فینال کوپا امریکا 2016

ضبط شده از شبکه بین اسپرت

گزارش به زبان انگلیسی-عربی-اسپانیایی

شیلی 0-0 ارژانتین

خلاصه نیمه اول

خلاصه نیمه دوم

خلاصه وقتهای اضافه

ضربات پنالتی

مراسم بعد از بازی


دانلود فینال کوپا امریکا 2016

نیمه اول

Download

نیمه دوم

Download

جشن قهرمانی

Download

پاسخ ترک