دانلود مستند فقط مارتینا صدایم کن Just call me Martina

دانلود مستند فقط مارتینا صدایم کن

Just call me Martina

دانلود مستند فقط مارتینا صدایم کن Just call me Martina

در این مستند سوئی بارکر مروری دارد بر زندگی مارتینا ناوراتیلوا بهترین تنیسور زن تاریخ

ضبط شده از شبکه BBC ONE

کیفیت :720

Download-part1

Download-part2

پاسخ ترک