دانلود مستند یوروی من فرانسه من

دانلود مستند یوروی من فرانسه من

دانلود مستند یوروی من فرانسه من

Thierry Henry: My France, My Euros

تیری انری در مصحابه با شبکه بی بی سی درباره یورو 2016 و تیمهای حاضر در ان و اتفاقات پیرامون این جام به صحبت پرداخته که میتونید در این پست دانلود کنید.

Download

پاسخ ترک